Bảng giá chi tiết

MARKETING ĐỒNG HÀNH
7,990,000 đ /tháng
Khai phá tiềm năng
Số liệu phân tích chuẩn ngành
Kế hoạch chiến lược
Website chăm sóc tự nhiên
Tăng lượng tương tác
Báo cáo và đo lường doanh thu
Chăm sóc khách hàng lập lại
Đặt ngay
MARKETING ĐÒN BẨY
9,990,000 đ /tháng
Nâng cao nội lực
Chuẩn bệnh và phân tích số liệu
Xây dựng chiến lược giá đa kênh
Hoạch định chiến lược Promotion & Boost sale
Xây dựng kế hoạch Marketing Digital tổng thể
Quản trị và chăm sóc Website/ Fanpage/ Youtube
Chạy chiến dịch quảng cáo (Campaign): FB, Web, SEO, SEM
Báo cáo và đo lường doanh thu
Đặt ngay
MARKETING TỐI ƯU
11,990,000 đ /tháng
Phát triển nâng tầm
Chuẩn bệnh và phân tích số liệu
Lên kế hoạch khai thác thị trường
Xây dựng chiến lược giá đa kênh
Vận hành và tối ưu kênh OTAs
Hoạch định chiến lược Promotion & Boost sale
Quản trị và chăm sóc Website/ Fanpage/ Youtube
Chạy chiến dịch quảng cáo (Campaign): FB, Web, SEO, SEM
Quản trị doanh thu
Đặt ngay
MARKETING BỀN VỮNG
13,990,000 đ /tháng
Chuẩn hoá đồng bộ
Chuẩn bệnh và phân tích số liệu
Lên kế hoạch khai thác thị trường
Xây dựng chiến lược giá đa kênh
Vận hành và tối ưu kênh OTAs
Hoạch định chiến lược Promotion & Boost sale
Xây dựng kế hoạch Marketing Digital tổng thể
Quản trị và chăm sóc Website/ Fanpage/ Youtube
Chạy chiến dịch quảng cáo (Campaign): FB, Web, SEO, SEM
Đặt ngay
Marketing spa chuyên sâu
Liên hệ
Phát triển vượt bật
Số liệu phân tích chuẩn ngành
Kế hoạch chiến lược
Website chăm sóc tự nhiên
Tăng lượng tương tác
Báo cáo và đo lường doanh thu
Chăm sóc khách hàng lập lại
Đặt ngay
MARKETING NHÀ HÀNG CHUYÊN SÂU
Liên hệ
Dẫn lối vững vàng
Chuẩn bệnh và phân tích số liệu
Xây dựng chiến lược giá đa kênh
Hoạch định chiến lược Promotion & Boost sale
Xây dựng kế hoạch Marketing Digital tổng thể
Quản trị và chăm sóc Website/ Fanpage/ Youtube
Chạy chiến dịch quảng cáo (Campaign): FB, Web, SEO, SEM
Báo cáo và đo lường doanh thu
Đặt ngay
MARKETING CAFE CHUYÊN SÂU
Liên hệ
Phủ sóng thị trường
Chuẩn bệnh và phân tích số liệu
Lên kế hoạch khai thác thị trường
Xây dựng chiến lược giá đa kênh
Vận hành và tối ưu kênh OTAs
Hoạch định chiến lược Promotion & Boost sale
Quản trị và chăm sóc Website/ Fanpage/ Youtube
Chạy chiến dịch quảng cáo (Campaign): FB, Web, SEO, SEM
Quản trị doanh thu
Đặt ngay
MARKETING KHÁCH SẠN CHUYÊN SÂU
Liên hệ
Giá trị vượt trội
Chuẩn bệnh và phân tích số liệu
Lên kế hoạch khai thác thị trường
Xây dựng chiến lược giá đa kênh
Vận hành và tối ưu kênh OTAs
Hoạch định chiến lược Promotion & Boost sale
Xây dựng kế hoạch Marketing Digital tổng thể
Quản trị và chăm sóc Website/ Fanpage/ Youtube
Chạy chiến dịch quảng cáo (Campaign): FB, Web, SEO, SEM
Đặt ngay